Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/04/2009 - 03/04/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

1 – 3 април 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Приет на първо четене на 12.3.2009 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД:

Няма постъпило предложение.
________________________________________________________

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Приет на първо четене на 12.3.2009 г.).

2. Проект за решение за освобождаване на член на Комисията за финансов надзор (Вносител: Румен Овчаров; 25.3.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2009 г.).

4. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси; 26.3.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Христо Величков и група народни представители; 13.3.2009 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.3.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев, 23.2.2009 г.; Министерски съвет, 6.3.2009 г.) - продължение.

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Ваня Цветкова и Светослав Спасов, 11.03.2009 г.; Радослав Илиевски и група народни представители, 11.03.2009 г.; Йордан Мирчев и група народни представители, 13.03.2009 г.; Бойко Боев, 13.03.2009 г.; Александър Радославов и Иво Сеферов, 17.03.2009 г.) - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 6.2.2009 г.) – продължение.

10. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания