Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/05/2002 - 17/05/2002
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
от Парламентарен съюз на Обединените демократични сили:Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия по състоянието на Булгартабак (Вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители; 11.4.2002 г.).1. Проекти за решения за промени в съставите на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по енергетика (Вносител: Веселин Близнаков; 9.4.2002 г.).2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Приет на първо четене на 14.3.2002 г.).3. Второ четене на законопроекта за убежището и бежанците (Приет на първо четене на 15.2.2002 г.).4. Първо четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2002 г.).5. Първо четене на законопроекти за банковата несъстоя-телност (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 19.7.2001 г.; Валери Димитров и група народни представители, 25.9.2001 г.).6. Второ четене на законопроекта за туризма (Приет на първо четене на 16.1.2002 г.) - продължение.7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати във връзка с провеждането на учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2002 г.).8. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за държавните такси (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2002 г.).9. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за виното и спиртните напитки (Приет на първо четене на 27.2.2002 г.).10. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Анели Чобанова и Ботьо Ботев, 22.12.2001 г.; Министерски съвет, 28.12.2001 г.).11. Законопроект за ратифициране на Рамковия договор за заем между Банката за развитие при Съвета на Европа, Столичната община и Република България (Вносител: Министерски съвет; 5.3.2002 г.).12. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 10 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2002 г.).13. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община (Вносител: Министерски съвет; 8.4.2002 г.).14. Проект за решение за определяне наименование на висше училище (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2002 г.).* Слово на Генералния секретар на Съвета на Европа.15. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания