Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/05/2009 (извънредно заседание, 14:00 - 19:00)
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14.00 часа

1. Второ четене на законопроекта за публичното радиоразпръскване (Приет на първо четене на 21.4.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Румен Ангелов, 9.6.2006 г.; Красимир Каракачанов и група народни представители, 15.12.2006 г.; Златко Златев и група народни представители, 30.10.2008 г.).

3. Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г. (Вносител: Омбудсманът на Република България; 27.3.2009 г.).

4. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2008 г. (Вносител: Комисия за защита от дискриминация; 26.3.2009 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания