Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/05/2009 - 15/05/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

13 – 15 май 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:

Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносители: Лидия Шулева и група народни представители; 12.06.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Проект за решение относно Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. за Европейската съвест и тоталитаризма (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 10.4.2009 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Първо четене на законопроекта за обществените библиотеки (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2009 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:

Няма постъпило предложение.
________________________________________________________

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 20.12.2008 г.; Министерски съвет, 22.4.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Румен Овчаров и група народни представители; 21.4.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г. (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2009 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на протокола към нея (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за обществените библиотеки (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Румен Ангелов, 9.6.2006 г.; Красимир Каракачанов и група народни представители, 15.12.2006 г.; Златко Златев и група народни представители, 30.10.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния протокол (Приет на първо четене на 23.4.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Приети на първо четене на 9.4.2009 г.).

9. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Татяна Дончева и Христо Бисеров; 29.4.2009 г.).

10. Първо четене на законопроект за допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерския съвет; 9.1.2009 г.).

11. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

12. Отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2008 г. (Вносител: Председателят на Народното събрание Георги Пирински; 30.4.2009 г.).

13. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 16.4.2009 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания