Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/05/2009 - 22/05/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

20 – 22 май 2009 г.

Гласуване на проекти, по които обсъжданията са приключили (21.5.2009 г., четвъртък):

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Приети на първо четене на 9.4.2009 г.) - продължение.

Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.).

Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 16.4.2009 г.).
________________________________________________________

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с много-годишни жилищно-спестовни влогове (Вносители: Мария Капон, 12.5.2009 г.; Захари Георгиев, 12.5.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Пламен Ранчев; 1.4.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Приет на първо четене на 14.5.2009 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приет на първо четене на 30.4.2009 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 7.5.2009 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда (Вносител: Министерски съвет; 7.5.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приети на първо четене на 20.3.2009 г. и 15.4.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 3.4.2009 г.).

9. Проект за решение по Доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София, както и доклад за дейността на Временната анкетна комисия (Вносител: Диана Хитова – председател на временната анкетна комисия;  19.5.2009 г.).

10. Избори на органи, конституирани изцяло или частично от Народното събрание.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Приет на първо четене на 15.5.2009 г.).

12. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 15.5.2009 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (Приет на първо четене на 23.4.2009 г.).

14. Второ четене на законопроекта за обществените библиотеки (Приет на първо четене на 13.5.2009 г.).

15. Второ четене на проект на Семеен кодекс (Приет на първо четене на 2.10.2008 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания