Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/05/2002 - 23/05/2002
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати във връзка с провеждането на учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2002 г.).


2. Второ четене на законопроекта за туризма (Приет на първо четене на 16.1.2002 г.) - продължение.


3. Проект за решение за разрешаване участието на военнотранспортен самолет Ан-26 с екипаж до 7 кадрови военнослужещи от Българската армия в операциите на Силите за стабилизиране (СФОР) в Босна и Херцеговина и на Силите в Косово (КФОР) по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО за извършване на въздушен превоз (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2002 г.).


4. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за държавните такси (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2002 г.).


5. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за виното и спиртните напитки (Приет на първо четене на 27.2.2002 г.).


6. Законопроект за ратифициране на Рамковия договор за заем между Банката за развитие при Съвета на Европа, Столичната община и Република България (Вносител: Министерски съвет; 5.3.2002 г.).


7. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 10 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2002 г.).


8. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община (Вносител: Министерски съвет; 8.4.2002 г.).


9. Проект за решение за определяне наименование на висше училище (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2002 г.).


10. Проект за решение за даване на разрешение за участие на военен контингент от Българската армия в учението по програмата "Партньорство за мир" - "Кооператив Бест Ефорт 2002" на територията на Република Грузия (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2002 г.)


11. Първо четене на законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни цели (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.7.2001 г.) и на законопроекта за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2002 г.).


12. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Анели Чобанова и Ботьо Ботев, 22.12.2001 г.; Министерски съвет, 28.12.2001 г.).


13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 11.2.2002 г.).


14. Доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите (Вносител: Председателят на Комисията по жалбите и петициите на гражданите; 1.3.2002 г.).


15. Второ четене на законопроекта за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 28.2.2002 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания