Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/05/2009 (извънредно заседание, 14:00)
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14 часа.

1.
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (Приет на първо четене на 23.4.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за обществените библиотеки (Приет на първо четене на 13.5.2009 г.).

3. Проект за решение по Доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София, както и доклад за дейността на Временната анкетна комисия (Вносител: Диана Хитова – председател на временната анкетна комисия; 19.5.2009г.).

4. Второ четене на проект на Семеен кодекс (Приет на първо четене на 2.10.2008 г.).
Форма за търсене
Ключова дума