Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/05/2009 (извънредно заседание, 09:00)
Извънредно пленарно заседание - събота, 9.00 часа

1. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура" (Вносител: Министерски съвет; 25.5.2009 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд (Вносител: Министерски съвет; 28.5.2009 г.).

3. Проект за решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2009 г.).

4. Второ четена на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приети на първо четене на 20.3.2009 г. и 15.4.2009 г.) - продължение.

5. Второ четене на проект на Семеен кодекс (Приет на първо четене на 2.10.2008 г.).
Форма за търсене
Ключова дума