Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/08/2009 (извънредно заседание, 09:00)
Извънредно пленарно заседание - четвъртък, 9.00 часа

1. Прекратяване пълномощията на народни представители.

2. Проект за решение относно избора на подуправител на Българската народна банка (Вносители: Менда Стоянова и Искра Фидосова; 17.08.2009 г.).

3. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет (Вносители: Стоян Мавродиев и Димитър Главчев; 13.08.2009 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания