Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/08/2009 - 28/08/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

26 – 28 август 2009 г.

1. Проект за решение за избиране на управител на Българската народна банка (Вносители: Стоян Мавродиев и Димитър Главчев; 20.8.2009 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013" (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2009 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на "Оперативна програма ЕСПОН 2013" (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2009 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола, изменящ Приложението по сигурността към Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Любен Татарски, Александър Ненков, Иван Вълков и Искра Фидосова на 21.08.2009 г.).

7. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания