Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/10/2009 - 16/10/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

14 – 16 октомври 2009 г.

1. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. (Вносител: Министерски съвет; 30.5.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Приет на първо четене на 23.9.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Десислава Танева, Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов; 25.9.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 2.10.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи  (Вносител: Министерски съвет; 23.9.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (Вносител: Министерски съвет; 25.9.2009 г.).

7. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания