Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/10/2009 - 23/10/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 – 23 октомври 2009 г.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на страните от Югоизточна Европа и анекса към него (Вносител:  Министерски съвет; 2.10.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 23.9.2009 г.).

3. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2008 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация; 26.3.2009 г.).

4. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 8.10.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Приет на първо четене на 8.10.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за правата и задълженията на пациентите (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 16.9.2009 г.).

7. Полагане на клетва от г-н Калин Христов като подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Емисионно”.

8. Избор на съдия в Конституционния съд на Република България.

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания