Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/10/2009 - 30/10/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

28 - 30 октомври 2009 г.

1. Проект за декларация относно системното неизпълнение на задълженията си като народни представители на Сергей Дмитриевич Станишев, избран от 3-ти Варненски избирателен район и Ахмед Демир Доган от 9-ти Кърджалийски избирателен район (Вносители: Волен Сидеров и Десислав Чуколов; 28.10.2009 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване корабите /LRIT/ на Изпълнителна агенция „Морска администрация” (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Приет на първо четене на 15.10.2009 г.).

4. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени през последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев (Вносител: Стоян Мавродиев; 23.10.2009 г.).

5. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. (Вносител: Явор Нотев; 27.10.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 26.8.2009 г.; Мартин Димитров и група народни представители, 27.8.2009 г.; Министерския съвет, 19.10.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 2.9.2009 г.; Министерски съвет, 19.10.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерския съвет; 19.10.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Лъчезар Тошев и Мартин Димитров; 15.9.2009 г.).

10. Парламентарен контрол.

- Разисквания по питането от н.п. Иван Алексиев към министъра на околната среда и водите Нона Караджова относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

- Отговори на въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания