Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/11/2009 - 06/11/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

4 – 6 ноември 2009 г.

Предложения на парламентарните групи по  чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. – Няма постъпили предложения.
________________________________________________________

1. Проект за решение относно осигуряване право на достъп на народните представители до направеното искане от Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Сергей Дмитриевич Станишев – народен представител в 41-то Народно събрание (Вносители: Искра Фидосова, Тодор Димитров и Красимир Велчев; 4.11.2009 г.).

2. Проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите (Вносител: Ремзи Осман; 29.10.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Иван Алексиев и група народни представители; 27.10.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 2.9.2009 г.; Министерски съвет, 20.10.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет; 20.10.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (Вносител: Министерски съвет; 19.10.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на  1.10.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, по законопроектите, приети на първо четене на 7.10.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи  (Приет на първо четене на 15.10.2009 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (Приет на първо четене на 16.10.2009 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 9.10.2009 г.).

12. Проект за решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими (Вносители: Лъчезар Тошев и група народни представители; 22.7.2009 г.).

13. Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод Резолюция на Съвета по правата на човека на ООН № S-12/1 от 16 октомври 2009 и "доклада Голдстоун" (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 30.10.2009 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Министерски съвет, 19.10.2009 г.; Мартин Димитров и Иван Иванов, 21.01.2009 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Лъчезар Иванов и група народни представители; 23.10.2009 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума