Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/11/2009 - 13/11/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

11 – 13 ноември 2009 г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Освобождаване на член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи  (Приет на първо четене на 15.10.2009 г.) - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (Приет на първо четене на 16.10.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 9.10.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Министерски съвет, 19.10.2009 г.; Мартин Димитров и Иван Иванов, 21.10.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Приет на първо четене на 15.10.2009 г.).

8. Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица") (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2009 г.).

9. Законопроект за денонсиране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г. и на Допълнителния протокол към него от 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, 28.9.2009 г.; Ваньо Шарков и група народни представители, 7.10.2009 г.; Светлана Найденова, Вяра Петрова и Емануела Спасова, 28.10.2009 г.).

11. Проект за решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими (Вносители: Лъчезар Тошев и група народни представители; 22.7.2009 г.).

12. Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод Резолюция на Съвета по правата на човека на ООН № S-12/1 от 16 октомври 2009 и "доклада Голдстоун" (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 30.10.2009 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Лъчезар Иванов и група народни представители; 23.10.2009 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Ваньо Шарков и Мартин Димитров, 30.9.2009 г.; Лъчезар Иванов, 8.10.2009 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001





    Последни заседания