Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/11/2009 - 20/11/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

18 – 20 ноември 2009 г.

1. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 29.10.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Ваньо Шарков и Мартин Димитров, 30.9.2009 г.; Лъчезар Иванов, 8.10.2009 г.) – продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 4.11.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 19.10.2009 г.).

6. Проект за решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими (Вносители: Лъчезар Тошев и група народни представители; 22.7.2009 г.)

7. Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод Резолюция на Съвета по правата на човека на ООН № S-12/1 от 16 октомври 2009 и "доклада Голдстоун" (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 30.10.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (Вносител: Министерски съвет; 6.11.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2009 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания