Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/12/2009 - 18/12/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

16 – 18 декември 2009 г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 12.11.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Яне Янев и група народни представители, 23.10.2009 г.; Лъчезар Тошев, 3.11.2009 г.; Министерски съвет, 18.11.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Иван Петров Иванов, Пламен Тачев и Красимир Ципов; 4.12.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Общ законопроект, изготвен от Комисията по здравеопазване, по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приети на първо четене на 19.11.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Вносители: Даниела Петрова и Вяра Петрова; 13.11.2009 г.).

7. Проект за решение за налагане на мораториум върху експлоатационната и строителната дейност, както и върху действията на разпореждане със сгради, поземлени имоти, земеделски земи, гори и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III  (Вносители: Яне Янев и група народни представители, 11.11.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за енергетиката (Общ законопроект, изготвен от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приети на първо четене на 12.11.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2009 г.).

11. Първо четене на законопроекта за развитието на академичния състав в Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.12.2009 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приет на първо четене на 19.11.2009 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ законопроект, изготвен от Комисията по труда и социалната политика, по законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приети на първо четене на 12.11.2009 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Министерски съвет; 12.10.2009 г.; Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев, 10.11.2009 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 10.12.2009 г.).

16. Първо четене на законопроекта за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет; 12.11.2009 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда  (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2009 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания