Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/01/2010 - 15/01/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

13 – 15 януари 2010 г.

Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

от Парламентарната група на Коалиция за България:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Драгомир Стойнев и Михаил Миков; 22.10.2009 г.).

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на партия  АТАКА:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на „Синята коалиция”:
Няма постъпило предложение.
_______________________________________________________
1. Първо четене на законопроекта за потребителския кредит (Вносител: Министерски съвет; 25.11.2009 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци  (Вносител: Министерски съвет; 1.12.2009 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия (Вносител: Министерски съвет; 19.11.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Емил Радев, Искра Фидосова и Александър Ненков; 11.12.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за агенциите за временна заетост (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 7.10.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Драгомир Стойнев и Михаил Миков; 22.10.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносители: Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев; 9.12.2009 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 10.12.2009 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания