Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/01/2010 - 15/01/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

13 – 15 януари 2010 г.

Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

от Парламентарната група на Коалиция за България:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Драгомир Стойнев и Михаил Миков; 22.10.2009 г.).

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на партия  АТАКА:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на „Синята коалиция”:
Няма постъпило предложение.
_______________________________________________________
1. Първо четене на законопроекта за потребителския кредит (Вносител: Министерски съвет; 25.11.2009 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци  (Вносител: Министерски съвет; 1.12.2009 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия (Вносител: Министерски съвет; 19.11.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Емил Радев, Искра Фидосова и Александър Ненков; 11.12.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за агенциите за временна заетост (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 7.10.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Драгомир Стойнев и Михаил Миков; 22.10.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносители: Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев; 9.12.2009 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 10.12.2009 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума