Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/01/2010 - 22/01/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

20 – 22 януари 2010 г.

1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Димитър Главчев, 15.1.2010 г.; Лютви Местан, 19.1.2010 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 10.12.2009 г.) – продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносител: Министерски съвет; 18.11.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (Вносител: Министерски съвет; 7.12.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (Вносител: Николай Пехливанов; 18.12.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет; 11.12.2009 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Общ законопроект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приети на първо четене на 9.12.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за достъп до пространствени данни (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2010 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания