Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/01/2010 - 29/01/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

27 – 29 януари 2010 г.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Яне Янев и група народни представители, 23.10.2009 г.; Министерски съвет, 18.11.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет; 4.1.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за закриване на Социалноинвестиционния фонд (Вносител: Министерски съвет; 11.1.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков, 16.10.2009 г.; Министерски съвет, 29.12.2009 г.).

6. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България; 25.1.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2009 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко” (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2009 г.).

11. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 8.12.2009 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 11.1.2010 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания