Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/02/2010 - 05/02/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

3 – 5 февруари 2010 г.

Предложения на парламентарните групи по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. – Няма постъпили предложения.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко” (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2009 г.) – продължение.

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 11.1.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносители: Джевдет Чакъров, 23.9.2009 г.; Министерски съвет; 6.1.2010 г.).

8. Проект за решение за спиране на изключването при промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна със земеделски земи – частна собственост (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 8.12.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Приет на първо четене на 14.1.2010 г.).

10. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 8.12.2009 г.).

11. Проект за декларация на Народното събрание на Република България (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 13.1.2010 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания