Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/02/2010 - 12/02/2010

ПРОГРАМА
за работата на народното събрание

10 – 12 февруари 2010 г.

1. Избор на директор на Националната здравноосигурителна каса.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Приет на първо четене на 20.1.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 20.1.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет; 11.12.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за дейностите по предоставяне на услуги (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 3 декември 2007 г. в Аман (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2010 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата "Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 4.1.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за храните (Вносител: Министерски съвет; 15.1.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (Приет на първо четене на 20.1.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (Приет на първо четене на 20.1.2010 г.).

11. Проект за решение относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства (Вносител: Веселин Методиев; 27.1.2010 г.).

12. Второ четене на законопроекта за потребителския кредит (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол  (Общ законопроект, изготвен от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приети на първо четене на 18.12.2009 г.).

14. Второ четене на законопроекта за достъп до пространствени данни (Приет на първо четене на 21.1.2010 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 4.12.2009 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Приет на първо четене на 22.12.2009 г.).

17. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от Народното събрание на 20.1.2010 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 14 от 1.2.2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.

18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21.1.2010 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 15 от 2.2.2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.

19. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания