Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/02/2010 - 19/02/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

17 – 19 февруари 2010 г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Приет на първо четене на 22.12.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Общ законопроект, изготвен от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приети на първо четене на 18.12.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за потребителския кредит (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.) – продължение.

4. Второ четене на законопроекта за достъп до пространствени данни (Приет на първо четене на 21.1.2010 г.).

5. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21.1.2010 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 15 от 2.2.2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 4.12.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 29.1.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет; 25.1.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Вносител: Министерски съвет; 26.1.2010 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2010 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (Вносител: Министерски съвет; 15.01.2010 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси (Вносител: Министерски съвет; 21.1.2010 г.).

14. Проект за решение за налагане на забрана за освобождаване в околната среда и отглеждане с всякаква друга цел на генетично модифицирани организми на територията на Република България (Вносители: Искра Фидосова и група народни представители; 5.2.2010 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания