Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/02/2010 - 05/03/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

24 - 26 февруари 2010 г.

4 и 5 март 2010 г.


1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Вносител: Министерски съвет; 26.1.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет; 25.1.2010 г.).

3. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от Народното събрание на 20.1.2010 г., и върнат с Указ № 14/1.2.2010 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Второ четене на законопроекта за достъп до пространствени данни (Приет на първо четене на 21.1.2010 г.) – продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 4.12.2009 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 29.1.2010 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2010 г.).

8. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21.1.2010 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 15 от 2.2.2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет; 11.01.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (Вносител: Министерски съвет; 15.01.2010 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси (Вносител: Министерски съвет; 21.1.2010 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2010 г.).

14. Проект за решение на Народното събрание, с което Министерски съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ (Вносители: Нигяр Джафер и група народни представители; 5.2.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Приет на първо четене на 3.2.2010 г.).

16. Второ четене на законопроекта за закриване на Социалноинвестиционния фонд (Приет на първо четене на 28.1.2010 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 21.12.2009 г.).

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите (Вносител: Министерски съвет; 7.01.2010 г.).

19. Изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно: Последните публични изявления на министъра по повод намеренията на правителството за бъдещото изграждане на АЕЦ „Белене” (26.2.2010 г. от 9.00 ч.).

20. Парламентарен контрол (26.2.2010 г. от 11,00 ч. и 5.3.2010 г. от 11,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума