Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/04/2010 - 16/04/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

14 – 16 април 2010 г.

Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

от Парламентарната група на „Синята коалиция”:

Проект за решение относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец (Вносители: Асен Агов и група народни представители; 28.10.2010 г.).

от Парламентарната група на Коалиция за България:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на партия  АТАКА:

Няма постъпило предложение.
_________________________________________________________

1. Второ четене на законопроекта за развитието на академичния състав в Република България (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.) – продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Приет на първо четене на 24.2.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Иван Димитров Иванов и група народни представители; 18.2.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 26.02.2010 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 4.3.2010 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 23.2.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Иван Вълков и група народни представители, 20.11.2009 г.; Министерски съвет, 27.1.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Ангел Даскалов, Никола Белишки и Ивелин Николов; 11.3.2010 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2010 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 4.2.2010 г).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуалния кодекс (Вносител: Огнян Стоичков; 22.1.2010 г.).

13. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. (Вносител: КЗЛД; 1.2.2010 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания