Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/04/2010 - 23/04/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 – 23 април 2010 г.

1. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България Бойко Борисов; 19.4.2010 г.).

2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25.3.2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 87 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

3. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев и проект за решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия; 22.3.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Ангел Даскалов, Никола Белишки и Ивелин Николов; 11.3.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Иван Димитров Иванов и група народни представители; 18.2.2010 г.) - продължение.

6. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 26.02.2010 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 4.3.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет; 27.1.2010 г.).

10. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Огнян Стоичков; 22.1.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов, 10.03.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 10.03.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 17.03.2010 г.).

13. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. (Вносител: КЗЛД; 1.2.2010 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 4.2.2010 г).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2010 г.).

17. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 30.03.2010 г.).

18. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания