Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/04/2010 - 30/04/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

28 – 30 април 2010 г.

1. Проект за решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса (Вносители: Искра Фидосова и Тодор Димитров; 27.4.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Ангел Даскалов, Никола Белишки и Ивелин Николов; 11.3.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Иван Димитров Иванов и група народни представители; 18.2.2010 г.) - продължение.

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 26.02.2010 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 4.3.2010 г.).

6. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2010 г.) - първа точка на 29.04.2010 г.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет; 27.1.2010 г.).

8. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Огнян Стоичков; 22.1.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов, 10.03.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 10.03.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 17.03.2010 г.).

11. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. (Вносител: КЗЛД; 1.2.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2010 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 4.2.2010 г).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2010 г.).

15. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 30.03.2010 г.).

16. Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата (Вносители: Ангел Найденов и група народни представители; 24.3.2010 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (Вносител: Министерски съвет; 22.3.2010 г.).

18. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 19.03.2010 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал (Приет на първо четене на 10.3.2010 г.).

20. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания