Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/04/2010 - 30/04/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

28 – 30 април 2010 г.

1. Проект за решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса (Вносители: Искра Фидосова и Тодор Димитров; 27.4.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Ангел Даскалов, Никола Белишки и Ивелин Николов; 11.3.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Иван Димитров Иванов и група народни представители; 18.2.2010 г.) - продължение.

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 26.02.2010 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 4.3.2010 г.).

6. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2010 г.) - първа точка на 29.04.2010 г.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет; 27.1.2010 г.).

8. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Огнян Стоичков; 22.1.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов, 10.03.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 10.03.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 17.03.2010 г.).

11. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. (Вносител: КЗЛД; 1.2.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2010 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 4.2.2010 г).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2010 г.).

15. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 30.03.2010 г.).

16. Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата (Вносители: Ангел Найденов и група народни представители; 24.3.2010 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (Вносител: Министерски съвет; 22.3.2010 г.).

18. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 19.03.2010 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал (Приет на първо четене на 10.3.2010 г.).

20. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума