Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/06/2010 - 04/06/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

2 – 4 юни 2010 г.

Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:

1. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 г. (Вносители: Валентин Богданова и група народни представители; 18.5.2010 г.)

от Парламентарната група на партия  АТАКА:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на „Синята коалиция”:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Коалиция за България:

2. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на състоянието и управлението на излишъка на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 20.5. 2010 г.)
_________________________________________________________

3. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.1.2009 г. – 31.12.2009 г. (Вносител: СЕМ, 6.4.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите (Вносители: Ваня Донева, Лили Боянова и Светлана Найденова; 1.4.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов, 10.03.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 10.03.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 17.03.2010 г.; Министерски съвет, 14.5.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, 12.5.2010 г.; Министерски съвет, 12.5.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 13.5.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за храните (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 24.2.2010 г.; Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев, 30.3.2010 г.).

8. Проект за решение за приемане на Доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г. /Докладът е с гриф за сигурност „поверителен”/ (Вносител: Министерски съвет; 26.03.2010 г.) – точка първа за 3.6.2010 г., четвъртък

9. Проект за решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията (Вносители: Иван Вълков и група народни представители; 25.5.2010 г.) и Проект за решение за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията (Вносител: Ваньо Шарков; 26.5.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за народните читалища (Приет на първо четене на 20.5.2010 г.).

11. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Иван Н. Иванов, 20.5.2010 г.; Димитър Колев и група народни представители, 21.5.2010 г.; Ангел Найденов, 25.5.2010 г.; Лютви Местан, 1.6.2010 г.; Мая Манолова, 1.6.2010 г.; Димитър Чукарски 1.6.2010 г.; Десислав Чуколов 1.6.2010 г.; Искра Фидосова 1.6.2010 г.) и Проект за решение за промени в състава на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс (Вносител: Мая Манолова, 1.6.2010 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 12.5.2010 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Мартин Димитров, 26.01.2010 г.; Министерски съвет, 6.4.2010 г.; Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, 14.5.2010 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 20.5.2010 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносител: Министерски съвет; 12.5.2010 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

19. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2010 г.).

20. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания