Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/06/2010 - 11/06/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

9 – 11 юни 2010 г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 12.5.2010 г.) – продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносител: Министерски съвет; 12.5.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за народните читалища (Приет на първо четене на 20.5.2010 г.).

4. Проекти за решения за промени в комисии на Народното събрание.

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Мартин Димитров, 26.01.2010 г.; Министерски съвет, 6.4.2010 г.; Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, 14.5.2010 г.) - точката ще бъде разгледана на 9.06.2010 г. (сряда) след парламентарната почивка.

6. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

11. Второ четене на законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията (Приет на първо четене на 20.5.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Министерски съвет; 16.4.2010 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2010 г.).

14. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г., и върнат за ново обсъждане с Указ № 129 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания