Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/06/2010 - 02/07/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

30 юни – 2 юли 2010 г.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносители: Михаил Михайлов и група народни представители,18.2.2010 г.; Министерски съвет, 16.4.2010 г.) – продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Приет на първо четене на 9.6.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 29.4.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Общ законопроект по приетите на първо четене на 9.6.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за енергетиката, изготвен от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта  (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии (Приет на първо четене на 10.6.2010 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Приет на първо четене на 9.6.2010 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор  (Приет на първо четене на 9.6.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор  (Приет на първо четене на 9.6.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Михаил Михайлов и група народни представители, 18.2.2010 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 26.5.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Меглена Плугчиева-Александрова; 25.8.2009 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Приет на първо четене на 25.2.2010 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Вносители: Даниела Петрова и група народни представители; 14.6.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Приет на първо четене на 27.5.2010 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията  (Приет на първо четене на 10.6.2010 г.).

17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания