Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/07/2010 - 09/07/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

7 – 9 юли 2010 г.

Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

от Парламентарната група на партия  АТАКА:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на „Синята коалиция”:

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.3.2010 г.).

от Парламентарната група на Коалиция за България:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:

Няма постъпило предложение.
_________________________________________________________

2. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие  (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Приет на първо четене на 10.6.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2010 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за потребителския кредит (Приет на първо четене на 27.5.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (Приет на първо четене на 17.6.2010 г.). – първа точка за четвъртък, 8.7.2010 г.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Приет на първо четене на 23.6.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Галина Банковска и група народни представители; 11.6.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 18.6.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Делян Добрев и група народни представители; 3.6.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Иво Димов и група народни представители; 26.5.2010 г.).

12. Отбелязване на 20-та годишнина от свикването на VII Велико Народно събрание и гласуване на проект за декларация на Народното събрание. – първа точка за петък, 9.7.2010 г.

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания