Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/07/2010 - 30/07/2010

Програма за работата на Народното събрание

28 - 30 юли 2010 г.


1. Изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка с полицейското насилие над невинни граждани в град Кърджали.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приет на първо четене на 7.7.2010 г.).

3. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект "Техническа инфраструктура 2010-2013" (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Приет на първо четене на 21.7.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносители: Министерски съвет; 21.5.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 28.5.2010 г.).

6. Проект за решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Вносител: Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, съгласно § 26, ал. 2 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Обн., ДВ, бр. 54 от 2010 г.); 20.7.2010 г.).

7. Второ четене на законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Приет на първо четене на 11.3.2010 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приет на първо четене на 21.7.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 21.7.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване  (Приет на първо четене на 14.7.2010 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Приет на първо четене на 14.7.2010 г.).

12. Доклад на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ, от 2010 г. и проект за решение (Вносители: Румен Иванов и група народни представители; 13.7.2010 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания