Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/09/2010 - 03/09/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

1 – 3 септември 2010 г.

Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

от Парламентарната група на „Синята коалиция”:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Коалиция за България:

1. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия с предмет да установи какъв размер от средствата от излишъка на НЗОК е изразходван от началото на 2010 г., кой е разпоредил използването на тези средства и за какво са изразходвани те (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 13.7.2010 г.).

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на партия  АТАКА:

Няма постъпило предложение.
___________________________________________________________
2. Проект за решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Цецка Цачева, Тодор Димитров, Костадин Язов и Менда Стоянова; 30.8.2010 г.).

3. Доклад относно участието на Република България в процеса на вземане на решение в Европейския съюз през първото полугодие на 2010 г. и приоритетите на страната ни по време на Белгийското председателство на Съюза през втората половина на 2010 г. (Доклад на министър-председателя на Република България по чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.) – първа точка за четвъртък, 2.9.2010 г.

4. Второ четене на законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Приет на първо четене на 11.3.2010 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства  (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение  на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за данък върху застрахователните премии (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност  (Вносител: Министерски съвет; 18.6.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Лъчезар Иванов; 15.6.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2010 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания