Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/09/2010 - 10/09/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

8 – 10 септември 2010 г.

1. Проект за решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите (Вносители: Красимир Велчев и Тодор Димитров; 3.9.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение  на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за данък върху застрахователните премии (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност  (Вносител: Министерски съвет; 18.6.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (Вносител: Любен Корнезов; 7.6.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев,14.5.2010 г.; Огнян Стоичков, 8.6.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Лъчезар Иванов; 15.6.2010 г.).

10. Изслушване на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно разходването на средства от преходния остатък (излишък) на Националната здравноосигурителна каса в БНБ от 2000 г. досега – първа точка за четвъртък, 9.9.2010 г.

11. Парламентарен контрол (от 9,00 ч. до 14,00 ч., петък 10.9.2010 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания