Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/09/2010 - 10/09/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

8 – 10 септември 2010 г.

1. Проект за решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите (Вносители: Красимир Велчев и Тодор Димитров; 3.9.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение  на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за данък върху застрахователните премии (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност  (Вносител: Министерски съвет; 18.6.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (Вносител: Любен Корнезов; 7.6.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев,14.5.2010 г.; Огнян Стоичков, 8.6.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Лъчезар Иванов; 15.6.2010 г.).

10. Изслушване на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно разходването на средства от преходния остатък (излишък) на Националната здравноосигурителна каса в БНБ от 2000 г. досега – първа точка за четвъртък, 9.9.2010 г.

11. Парламентарен контрол (от 9,00 ч. до 14,00 ч., петък 10.9.2010 г.).

Форма за търсене
Ключова дума