Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/09/2010 - 17/09/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

16 – 17 септември и 23 – 24 септември 2010 г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приет на първо четене на 21.7.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2010 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 16.7.2010 г.).

4. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 21.6.2010 г.). – за 16.9.2010 г., четвъртък, от 11,30 ч.

5. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 25.5.2010 г.). – за 16.9.2010 г., четвъртък – след т. 4.

6. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 18.6.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители  (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия (Приет на първо четене на 21.7.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2010 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Приет на първо четене на 28.7.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет; 11.8.2010 г.).

13. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (Вносител: Министерски съвет; 22.07.2010 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Вносител: Министерски съвет; 16.07.2010 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2010 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания