Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/10/2010 - 08/10/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

6 - 8 октомври 2010 г.

1. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет (Вносител: Министър-председателят на Република България Бойко Борисов; 5.10.2010 г.).

2. Разисквания по проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 1.10.2010 г.).

3. Проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 6.07.2010 г.).

4. Гласуване по проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България  заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 1.10.2010 г.) – петък, 8.10.2010 г. от 9.00 ч.

5. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на  Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз  (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).

6. Избор на омбудсман – точка първа за четвъртък, 7.10.2010 г.

6.1. Представяне и разисквания по кандидатурите – от 9.00 ч.

6.2. Тайно гласуване – от 11.00 до 12.00 ч. в зала „Запад”.

6.3. Обявяване на резултатите от проведения избор – след приключване на работата на Комисията за провеждане на тайното гласуване.

7. Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 8.9.2010 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания (Приет на първо четене на 18.6.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов; 21.7.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2010 г.)

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания