Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/10/2010 - 15/10/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

13 – 15 октомври 2010 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Искра Фидосова и група народни представители, 15.7.2010 г.; Министерски съвет, 10.9.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Любен Корнезов, 29.6.2010 г.; Искра Фидосова и група народни представители, 15.7.2010 г.; Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова, 22.7.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносител: Христо Бисеров; 14.9.2010 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Приет на първо четене на 23.9.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносител: Лъчезар Тошев; 4.8.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет; 8.9.2010 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Приет на първо четене на 20.1.2010 г.) - продължение.

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 4.10.2010 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания