Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/10/2010 - 22/10/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

20 – 22 октомври 2010 г.

1. Полагане на клетва пред Народното събрание от омбудсмана г-н Константин Пенчев.

2. Предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз” (Вносител: Инициативен комитет; 14.7.2010 г.). и Проект за решение за произвеждане на национален референдум (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 13.10.2010 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 4.10.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за данък върху застрахователните премии (Приет на първо четене на 8.9.2010 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приет на първо четене на 14.7.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност  (Приет на първо четене на 8.9.2010 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2010 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 4.10.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2010 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Приет на първо четене на 23.9.2010 г.).

14. Първо четене на законопроекта за Сметната палата (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители на 16.09.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение  на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Приет на първо четене на 8.9.2010 г.).

16. Парламентарен контрол.

- Разисквания по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.

- Отговори на въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания