Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/10/2010 - 29/10/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

27 – 29 октомври 2010 г.

1. Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш) (Вносител: Министерски съвет; 5.10.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Вносители: Красимир Ципов, Николай Петков и Цветан Сичанов; 15.10.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 13.10.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Приет на първо четене на 23.9.2010 г.).

5. Проект за решение за приемане на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили и за определяне числеността на въоръжените сили (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2010 г.). – точка първа за четвъртък, 28.10.2010 г.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Мартин Димитров и Ваньо Шарков; 1.9.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 15.7.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 14.7.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 8.10.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Вносители: Тунчер Кърджалиев и Четин Казак; 3.9.2010 г.).

12. Парламентарен контрол (29.10.2010 г., петък, от 9,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания