Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/11/2010 - 12/11/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

10 – 12 ноември 2010 г.

1. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 21.10.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 22.10.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 13.8.2010 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за горите (Вносител: Министерски съвет; 11.10.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Приет на първо четене на 27.10.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Иван Вълков и група народни представители; 21.10.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев и Искра Фидосова, 11.10.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 13.10.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Приет на първо четене на 8.10.2010 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума