Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/11/2010 (извънредно заседание, 14:00)
ДНЕВЕН РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
за 23 ноември 2010 г., вторник, 14.00 часа

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов, 12.11.2010 г.;  Министерски съвет, 15.11.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Емил Радев и група народни представители 30.7.2010 г.;  Министерски съвет, 18.10.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приет на първо четене на 15.7.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приет на първо четене на 28.10.2010 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн (KfW), проект "Техническа инфраструктура 2010-2013" (Вносител: Министерски съвет; 22.10.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (Вносител: Министерски съвет; 18.11.2010 г.).

7. Второ четене на законопроекта за Сметната палата (Приет на първо четене на 22.10.2010 г.) – продължение. 


Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 19.11.2010 г., петък
Форма за търсене
Ключова дума