Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/07/2002 - 05/07/2002
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
от Парламентарната група на Коалиция за България:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна парламентарна комисия (Вносители: Кръстьо Петков и група народни представители; 28.6.2002 г.).
от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили:
Първо четене на законопроекта за устройството и дейността на Ефорията за подпомагане на славянобългарския манастир “Св. Вмч. Георги Зограф” и скита “Достойно есть” в Света гора, Атон (Вносители: Лъчезар Тошев, Веселин Близнаков и Ахмед Юсеин; 7.12.2001 г.) - продължение.1. Първо четене на законопроекта за вероизповеданията (Вносител: Борислав Цеков; 5.7.2001 г.), на законопроекта за религиозните права и религиозното сдружаване (Вносители: Лютви Местан и Ахмед Юсеин; 26.4.2002 г.) и на законопроекта за вероизповеданията (Вносители: Кирил Милчев и Рупен Крикорян; 26.4.2002 г.).
2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2002 г.).
3. Отчет на Българската народна банка за 2001 година (Вносител: БНБ; 29.4.2002 г.).
4. Първо четене на законопроекта за ордените и медалите в Република България (Вносители: Явор Милушев и Борислав Цеков; 6.2.2002 г.).
5. Проект за решение за одобряване на Енергийната стратегия на Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2002 г.).
6. Проект за решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби, самолет и военнослужещи с личното си оръжие на територията на Република България за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на “Партньорство за мир” - “Бриз 2002” (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).
7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приети на първо четене на 12.4.2002 г.).
8. Второ четене на законопроекта за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 28.2.2002 г.) - продължение.
9. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания