Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/07/2002
извънредно заседание - 14.00 ч.

1. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

2. Проект за решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби, самолети и военнослужещи с личното си оръжие на територията на Република България за участие в учението на Военноморските сили на Република България "Духа на партньорство за мир - Бриз 2002 г.".
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания