Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/07/2002 - 12/07/2002
1. Второ четене на законопроекта за биологичното разнообразие (Приет на първо четене на 25.4.2002 г.) - продължение .

2. Проект за решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби, самолет и военнослужещи с личното си оръжие на територията на Република България за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на "Партньорство за мир" - "Бриз 2002" (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекта за ордените и медалите в Република България (Вносители: Явор Милушев и Борислав Цеков; 6.2.2002 г.) - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приет на първо четене на 31.5.2002 г.).

5. Проект за решение за одобряване на Енергийната стратегия на Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2002 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приети на първо четене на 12.4.2002 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълне-ние на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръ-жие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Приет на първо четене на 28.3.2002 г.).


8. Второ четене на законопроекта за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 28.2.2002 г.) - продължение.

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за далекосъобщенията (Вносители: Иво Атанасов и Любомир Пантелеев, 23.5.2002 г.; Министерски съвет, 13.6.2002 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 25.4.2002 г.).

11. Проект за решение за откриване на частно специализирано висше училище с наименование "Висше училище по застраховане и финанси" със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 9.4.2002 г.).

12. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телематика" със седалище Стара Загора (Вносител: Министерски съвет; 20.3.2002 г.).

13. Проект за решение за преобразуване на самостоя-телен частен Колеж по икономика и бизнесадминистрация със седалище Ботевград в частно специализирано висше училище с наименование "Международно висше бизнесучилище" и със седалище Ботевград (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2002 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Министерски съвет, 8.1.2002 г.; Хасан Адемов, 12.6.2002 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Судан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

16. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 20.6.2002 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 20.6.2002 г.).

18. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания