Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/12/2010 (извънредно заседание, 09:00)  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 18.11.2010 г.) - продължение.

  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. (Приет на първо четене на 25.11.2010 г.)

  3. Законопроект за ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 "Вилинген" и за един тристранен минен ловец клас "Флауер" (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 "Вилинген" и един тристранен минен ловец клас "Флауер" между Република България и Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2010 г.).

  4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 12.11.2010 г.) - продължение.

  5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.).

  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Приет на първо четене на 25.11.2010 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания