Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/12/2010 - 17/12/2010  1. Второ четене на проекта за Изборен кодекс (Приет на първо четене на 18.11.2010 г.) - продължение.

  2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.) - продължение.

  3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССІ номер 2007 СВ16ІРО007 (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.).

  4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Приет на първо четене на 25.11.2010 г.).

  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал.2 от ПОДНС от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, по приетите на първо четене на 24.11.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за развитие на академичния състав в Република България).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания