Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/12/2010 (извънредно заседание, 09:00)  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 3.12.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Търговския закон).

  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 13.12.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за съдебната власт).

  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 14.10.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Наказателно-процесуалния кодекс).

  4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 26.11.2010 г ).

  5. Второ четене на законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните (Приет на първо четене на 1.12.2010 г.) - продължение.

  6. Второ четене на проекта за Изборен кодекс (Приет на първо четене на 18.11.2010 г.) - продължение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания