Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/12/2010 (извънредно заседание, 09:00)  1. Второ четене на проекта за Изборен кодекс (Приет на първо четене на 18.11.2010 г.) - продължение.

  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 13.12.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за съдебната власт) - продължение.

  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 14.10.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Наказателно-процесуалния кодекс).

  4. Второ четене на законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните (Приет на първо четене на 1.12.2010 г.) - продължение. 

Форма за търсене
Ключова дума