Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/02/2011 - 04/02/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП:

  Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента в многопрофилната болница в Горна Оряховица, изнесените в Народното събрание данни, събрани със СРС и данните от съдебномедицинската експертиза (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 13.01.2011 г.).

 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; Приет на първо четене на 28.10.2010 г.).

 3. Законопроект за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г. в Люксембург Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, подписано от името на държавите членки на 25 април 2007 г. в Брюксел и от името на Общността на 30 април 2007 г. във Вашингтон и ратифицирано със закон от Народното събрание на 27 февруари 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2010 г.).

 4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари (Вносител: Министерски съвет; 29.11.2010 г.).

 5. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела (Вносител: Министерски съвет; 16.12.2010 г.)

 6. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция (Вносител: Министерски съвет; 16.12.2010 г.)

 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.)

 8. Първо четене на законопроекта за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2010 г.)

 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2010 г.)

 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Любен Татарски – 12.11.2010 г.; Приет на първо четене на 7.12.2010 г.)точка първа за четвъртък, 3.2.2011 г.

 11. Първо четене на законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2010 г.)

 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Приет на първо четене на 23.9.2010 г.)

 13. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - продължение

 14. Парламентарен контрол

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания