Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/02/2011 - 18/02/2011 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медиацията (Вносител: Министерски съвет; 21.12.2010 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела (Приет на първо четене на 2.2.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция (Приет на първо четене на 2.2.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Министерски съвет, 19.1.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 16.4.2010 г.; Министерски съвет, 5.5.2010 г.; Министерски съвет, 22.10.2010 г.; Лъчезар Тошев, 30.11.2010 г.; Фани Христова, Красимир Ципов и Емил Радев, 4.2.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - точка първа за четвъртък, 17.02.2011 г.
 10. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - продължение.
 11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 7.12.2010 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 26.1.2011 г.).
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума